Zapytanie 30.01.2014
Projekt: "Plan Rozwoju Eksportu generatorów prądotwórczych dla Azji"
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-14-253/12-00
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.
Zapytanie ofertowe numer 30.01.2014Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyszukanie na rzeczy Zamawiającego potencjalnych partnerów handlowych na rynki Republiki Indonezji i Socjalistycznej Republiki Wietnamu, w związku z realizowanym przez Zamawiającego przedsięwzięciem. W ramach przedmiotu zapytania ofertowego Wykonawca będzie zobowiązany do wyszukania minimum trzech potencjalnych partnerów handlowych na wspominane rynki docelowe. Wyszukani przez Wykonawcę partnerzy będą działali w branży handlu generatorami prądotwórczymi oraz innymi maszynami i urządzeniami.