Zapytanie 29.04.2013
Projekt: "Plan Rozwoju Eksportu generatorów prądotwórczych dla Azji"
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-14-253/12-00
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.
Zapytanie ofertowe numer 29.04.2013Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest opracowanie na rzecz Zamawiającego optymalnej strategii finansowania eksportu generatorów prądotwórczych na rynki Republiki Indonezji i Socjalistycznej Republiki Wietnamu. Wykonawca będzie zobowiązany opracować przedmiot niniejszego zapytania ofertowego w języku angielskim. Do niniejszego zapytania ofertowego dołączone są dokumenty, które pozwolą na właściwą realizację przedmiotu zamówienia, a mianowicie wniosek o dofinansowanie, a także Plan rozwoju eksportu.