Zapytanie 25.04.2013
Projekt: "Plan Rozwoju Eksportu generatorów prądotwórczych dla Azji"
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-14-253/12-00
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.
Zapytanie ofertowe numer 25.04.2013Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zorganizowanie i wykonanie przez Wykonawcę obsługi prawnej Zamawiającego na terytorium Republiki Indonezji i Socjalistycznej Republiki Wietnamu w związku z realizowanym przez Zamawiającego przedsięwzięciem. W ramach przedmiotu zapytania ofertowego Wykonawca będzie zobowiązany do wyszukania i nawiązani współpracy z kancelariami prawnymi posiadającymi odpowiednie doświadczanie i kwalifikacje do realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca wraz z kancelarią zobowiązani będą do wsparcia działań Zamawiającego zmierzających do zawarcia umów handlowych na rynkach docelowych, w szczególności poprzez przygotowanie niezbędnych dokumentów takich jak umowa zachowaniu poufności, umowa o współpracy oraz wsparcie negocjacji z potencjalnymi partnerami.