Zapytania Ofertowe
Projekt: "Plan Rozwoju Eksportu generatorów prądotwórczych dla Azji"
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-14-253/12-00
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.
Zapytanie ofertowe numer 20.02.2014Przedmiot zapytania ofertowego: Zorganizowanie i wykonanie obsługi prawnej.

Zapytanie ofertowe numer 30.01.2014Przedmiot zapytania ofertowego: Wyszukanie potencjalnych partnerów handlowych.

Zapytanie ofertowe numer 10.10.2013Przedmiot zapytania ofertowego: Zorganizowanie i wykonanie obsługi prawnej.

Zapytanie ofertowe numer 19.09.2013Przedmiot zapytania ofertowego: Wyszukanie potencjalnych partnerów handlowych.

Zapytanie ofertowe numer 29.04.2013Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie strategii finansowania eksportu.

Zapytanie ofertowe numer 26.04.2013Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie strategii wprowadzania produktów na rynki docelowe.

Zapytanie ofertowe numer 25.04.2013Przedmiot zapytania ofertowego: Zorganizowanie i wykonanie obsługi prawnej.

Zapytanie ofertowe numer 19.04.2013Przedmiot zapytania ofertowego: Wyszukanie potencjalnych partnerów handlowych.